Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Informacja o zatrudnieniu kolejnej osoby na stanowisku ds. ZK, OC i OSP

W związku z koniecznością ponownego obsadzenia stanowiska pracy dotychczas zajmowanego przez panią Dagmarę John informuję, że na podstawie art. 15 ust. 3 w związku z art. 13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.) dokonuję zawarcia umowy o pracę z Panem Patrykiem Telesz zam. w Kamiennej Górze od dnia 11.09.2017 r. 

Kategoria: