Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

OSTRZEŻENIE Nr 66

Burze/1

 

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od 2017-07-22 18:30:00 do 2017-07-23 01:30:00

Przebieg: Obserwuje się i pognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Komórki burzowe przemieszczają sięie z zachodu na wschód województwa

Prawdopodobieństwo: 80% (Burze)

Uwagi: Brak.

Czas wydania: 2017-07-22 18:27:00

Synoptyk: Krzysztof Jania

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 21
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów środkowej Odry 
Ważność: od 2017-07-22 17:00:00 do 2017-07-24 07:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym, przewiduje się lokalne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody średniej i wysokiej. Zjawisko może mieć gwałtowny charakter szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-22 14:52:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska 
Kategoria: