Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

W VIII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2016 roku.

Termin przesłania zgłoszeń - do 28.02.2017 roku

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Tekst: T. Tiszbierek

Kategoria: