Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

Tuż przed 3:00 w nocy (21 lipca 2019, niedziela) nasza jednostka wezwana została do działań w Leszczyńcu. Według pierwszego zgłoszenia lekarz transportujący chorą z urazem głowy nie mógł przejechać. Kilka minut wcześniej przez wieś przeszła burza z porywistym wiatrem.

W trakcie dojazdu nasza jednostka musiała kilkukrotnie stawać i usuwać gałęzie z drogi wojewódzkiej nr 367. Jak się okazało lekarz poszkodowaną zawiózł do szpitala inną drogą.


Nasza jednostka współdziałała z zastępem Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu powalonych drzew, a także zabezpieczając miejsca działań m.in. w czasie oczekiwania na przyjazd "energetyki". Do jednego drzewa uszkodzonego przy byłych zakładach Polam trzeba było ściągnąć podnośnik. Siła wiatru była tak duża że połamała drzewo iglaste, a konary zawisły na sąsiednim drzewie liściastym.
Jeden z mieszkańców Leszczyńca poprosił o pomoc w postawieniu na koła przechylonej przyczepy kempingowej.

 


Leszczynieckie Zakłady Porcelany Technicznej POLAM (dawne) kościół Wolnej Gminy Ewangelickiej
Ruina d. fabryki porcelany elektrotechnicznej POLAM w Leszczyńcu, powstałej w 1892 roku na... ruinach kościoła Wolnej Gminy Ewangelickiej z 1851 roku (otwarty 31.10). Wolną Gminę utworzyło około 600 rodzin z Leszczyńca, Ogorzelca i Szarocina które wystąpiły z konsystorza w następstwie represji jakie spotykały głownie tkaczy po buntach które przetoczyły się przez sudeckie ośrodki tkactwa pod koniec lat 40. XIX w.. Z chwilą oddania kościoła do użytku w 1851 roku Leszczyniec posiadał trzy kościoły (!) co na wsi było ewenementem na skalę Śląska. Nie było akceptacji państwa dla działań Gminy, stąd poprzez różne represje, także militarne doprowadzono w ciągu 30 lat do rozwiązania Gminy. Na początku lat 90. zaprzestano odprawiać msze w kościele, a kościół Wolnej Gminy Ewangelickiej został kupiony przez niejakiego Pohla z zamiarem przebudowy na fabrykę porecalny. Tak się stało w 1892 r. Przez wiele lat o istnieniu kościoła przypominał tylko mały cmentarzyk w pobliżu fabryki. Historia Wolnej Gminy Ewangelickiej została zapomniana. Zakłady porcelany technicznej Pohla w Leszczyńcu zostały kupione w latach 20. przez firmę Rauschert, która była ich właścicielem do 1945 r. Do początku lat 70. zakłady funkcjonowały pod nazwą Leszczynieckie Zakłady Porcelany Technicznej. W latach 70. zostały włączone w kosorcjum firm pn. POLAM, stając się oddziałem fabryki POLAM MYSŁAKOWICE. Specjalizacją zakładów była produkcja ceramicznych gniazd bezpiecznikowych tablicowych, oprawek na rurkę gwintowaną z pierścieniem metalowym, wtyków grzejnikowych, opraw ceramicznych wtyczek. Po upadłości zakładów państwowych na ich miejsce powstała firma PPHU Polam, która od 2009 r. przekwalifikowała się na produkcję betonowej galanterii ogrodowej, stopniowo wyburzając kolejne obiekty po dawnej fabryce. Po dawnym cmentarzyku członków wspólnoty nie ma śladu.
informacja pochodzi ze strony polska-org.pl gdzie znajdują się też zdjęcia zakładu i okolic

 

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2019 roku

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2018 roku

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2017 roku

Kategoria: