Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

dh Piotr Jaksoń z wyróżnioną kroniką

Podczas XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik (21-22 września 2019), kronika OSP Pisarzowice została wyróżniona. W konkursie nie ma miejsc.

Do oceny pisarzowickiej kroniki zgłoszone zostały lata 2017-2018, czyli dwa pierwsze istnienia Kroniki prowadzonej przez Piotra Jaksonia.
Do konkursu zgłoszono 78 Kronik w 118 tomach. 40%, czyli 31 sztuk to kroniki, które nigdy nie były oceniane na konkursie ogólnopolskim.

W Polsce działa 16 tysięcy jednostek OSP. Ponad połowa deklaruje posiadanie Kroniki. Dodatkowo tworzone są kroniki MDP, ŻDP, okazjonalne i inne.
Z województwa dolnośląskiego zgłoszone w tym roku zostały tylko trzy kroniki.
XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik to dwa dni w Olsztynie, które upłynęły pod znakiem warsztatów, szkoleń, ćwiczenia pisania oraz integracji druhów i druhen Kronikarzy z całej Polski.

Pierwsze dwa lata istnienia Kroniki OSP Pisarzowice (lata 2017/18) to szukanie stylu oraz “sposobu” na kronikę. Dopiero warsztaty kronikarskie w Turawie, które odbyły się w marcu 2019 pozwoliły na weryfikację sposobu prowadzenia kroniki oraz dostosowanie jej do zasad obowiązujących w kronikarstwie. Obecnie Kronika OSP Pisarzowice (od 2019 roku) prowadzona jest w inny sposób uwzględniający sugestie znawców tematu.

Wyniki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik:
17 Kronik wzorowych
27 Kronik wyróżniających, w tym kronika OSP Pisarzowice
29 Kronik zostało nagrodzonych dyplomami za udział
5 Kronik pozostało bez oceny

W ramach spotkania w Olsztynie nastąpiło ogłoszenie wyników w konkursach:
- XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik;
- XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP;
- XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dot. historii pożarnictwa.

Reprezentacja województwa dolnośląskiego na XXVI Konkursie Kronik od prawej: OSP Zachowice (Piotr i Barbara Obłój), OSP w Malczycach (Adam Haładus), OSP Pisarzowice (Piotr Jaksoń).

Informacja ZOSP RP:
W dniach 21-22 września w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów (150 osób) XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z historią Olsztyna. Gości po mieście oprowadzał i w interesujący sposób opowiadał dr Władysław Maria Świeczkowski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historycznej ZOSP RP. Po południu uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych. Kronikarze wysłuchali prezentacji oraz uczestniczyli w dyskusjach tematycznych. Grupy warsztatowe prowadzili: Anna Przybylska oraz dr Krzysztof Adam Latocha „Dokumentowanie dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”, Małgorzata Judasz oraz Bogdan Siwiński „Kluby kronikarza oraz inne formy współpracy i integracji kronikarzy OSP”, dr Marian Zalewski oraz dr Janusz Gmitruk „Rola kronikarza w dokumentowaniu historii”. Sobotnie spotkanie historyków zakończyła prezentacja węzłowych problemów i celów strategicznych przedstawiona przez przewodniczącego Zespołu ds. Strategii ZOSP RP Florian 2050 dr. Mariana Zalewskiego.

W niedzielę historycy mieli okazję uczestniczyć w dwóch wydarzeniach. W Auli im. Mieczysława Kotera zwiedzali wystawę kronik nadesłanych na konkurs. Tego dnia odbyła się również sesja popularnonaukowa: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”, podczas której zaprezentowali swoje tematy dr Krzysztof Adam Latocha „Rozwój ruchu strażackiego do 1939 r.”, dr Janusz Gmitruk „Strażacy w walce z ogniem i okupantem w okresie II wojny światowej”, dr Władysław Maria Świeczkowski „Odbudowa ruchu strażackiego po 1945 r.”, płk. pożarnictwa Stanisław Mikulak „Walka o samorządny i demokratyczny charakter Związku po II wojnie światowej”, dr Marian Zalewski „Ruch strażacki w XXI wieku. Rola komisji historycznych i kronikarzy”. Uczestnicy poparli idee rozpoczęcia prac nad monografią Związku OSP RP, która powinna być wydana na stulecie naszej organizacji przypadające w 2021 roku.

Ostatnim punktem programu była najprzyjemniejsza część olsztyńskiego spotkania dla kronikarzy i historyków, czyli podsumowanie konkursów historycznych Związku w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy. Wszystkim też wręczono nagrody i dyplomy.

Na XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik zgłoszono 78 kronik strażackich w 118 tomach, tj.: 65 OSP, w tym 2 Zakładowe, 8 MDP, 3 ZOP ZOSP RP, 2 ZOG ZOSP RP. 31 kronik brało udziału w ogólnopolskim konkursie po raz pierwszy. Na konkurs zgłoszono: 1 kronikę z województwa opolskiego, 3 kroniki z województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, 4 kroniki z województwa śląskiego, 6 kronik z województwa lubelskiego, 7 kronik z województwa mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego, 9 kronik z województwa kujawsko-pomorskiego, 13 kronik z województwa łódzkiego i 18 kronik z województwa wielkopolskiego. Do konkursu nie zgłoszono kronik z 5 województw: lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego.

W tym roku z nadesłanych prac jury oceniło:
17 kronik wzorowych, 27 kronik wyróżniających, 29 kronik poprawnych a 5 kronik bez oceny ze względu na udział w zeszłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Kronik.
Kroniki wzorowe XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik
Ochotnicza Straż Pożarna w Nieżywięciu woj. kujawsko-pomorskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli woj. łódzkie
Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy woj. łódzkie
Zarząd Oddziału Powiatowego w Sieradzu woj. łódzkie
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie woj. łódzkie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Malcu woj. małopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie woj. mazowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku woj. opolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Koniecpolu woj. śląskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce woj. śląskie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czerminie woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabonogu woj. wielkopolskie
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Kleczewie woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach woj. wielkopolskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu woj. wielkopolskie

Natomiast na pozostałe konkursy historyczne zgłoszono 32 prace.

W konkursie na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa przyznano:

I nagroda
Rafał Dmowski, Andrzej Celiński, Daria Lipińska, Zbigniew Todorski, Kamila Woźnica, Grzegorz Welik, Piotr Szczurek - „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność”

II nagroda
Zdzisław Jan Zasada, Zbigniew Paweł Kruszewski - „Tak rodziła się niepodległość” w 100-lecie powstania wolnej Polski.

III nagroda ex aequo
Tomasz Iskierka - „Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli 1918-2018”
Zbigniew Todorski - „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918”

W Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” przyznano ex aequo

I nagroda
Jacek Tomaszczyk - „Historia Motoryzacji OSP powiatu bielskiego”
Wojciech Wąsowski, Stanisław Czajka, Andrzej Nowik, Urszula Grabowska, Edyta Karczewska-Brzost - „Jędrzejów Nowy i Stary. Historia. Szkoła. OSP”
Paweł Rochala, Tadeusz Olejnik, Paweł Karol Gąsiorczyk, Hubert Koler, Dariusz Falecki - „Strażacka Niepodległa (1918-1921). Udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski po I wojnie światowej”

II nagroda
Józef Golec - „Strażacka służba ziemi leżajskiej w latach 1868-2018”
Tadeusz Osiński - „Adamów - straż pożarna 1918-2018”
Tadeusz Grad, Maria Pecyna, Monika Grad, Tomasz Jóźwik - „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni”

III nagroda
Lidia Domańska - „100 lat OSP w Mistowie 1918-2018”
Elżbieta i Zbigniew Łaziukowie - „Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łózkach Gmina Drelów 1919-2019”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Strażak - Kroniki
Strażak - Kroniki
Kategoria: