Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

W dniach 15-16 czerwca 2019 na terenie sołectwa Ogorzelec odbywały się III Manewry Medyczne jednostek OSP gminy Kamienna Góra. Nasi druhowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Jeszcze w piątek (14 czerwca) swoje manewry mieli członkowie MDP biorący udział w projekcie „Naucz mnie, a nauczę innych” dofinansowanego przez PZU. Młodzież spotkała się w Krzeszowie, gdzie grupa starsza wzięła udział w kilku pozorowanych zdarzeniach. Młodsza grupa obejrzała bajki w Kinie za Rogiem. Na zakoćńzenie wszyscy otrzymali certyfikaty.
W sobotę (15 czerwca) druhowie z wszystkich sześciu jednostek spotkali się w świetlicy w Ogorzelcu. Wykłady na temat przeszukiwań gruzowisk poprowadzić członek grupy poszukiwawczej z PSP Wałbrzych. Później nastąpiło przypomnienie zasada pierwszej pomocy, a także technik ewakuacji.
W niedziele (16 czerwca) wszystkie gminne jednostki musiały zmierzyć się z działaniami praktycznymi. Instruktorzy przygotowali m.in. wypadek drogowy z udziałem dzieci i groźbą zapalenia się pojazdu, porażenie prądem dzieci, przeszukiwanie zadymionego hangaru, topielec na dnie basenu, pożar podczas pikniku przy grillu, wisielec na moście, a także dziecko nabite na pręt na placu zabaw.

fot via Urząd Gminy/Patryk Telesz oraz OSP Krzeszów


Kategoria: