Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Start

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Strażak w Turawie odbywały się Warsztaty Kronikarskie. W zajęciach uczestniczył Piotr Jaksoń kronikarz OSP Pisarzowice.

Warsztaty poprowadził wieloletni kronikarz OSP Roztoka (powiat koniński-ziemski) oraz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kleczewie Bogdan Siwiński. Pierwsza kronikę zaczął pisać przeszło 30 lat temu, a jego publikacje wielokrotnie otrzymywały tytuły Kronik Wzorowych. Drugą prowadząca była Małgorzata Judasz (OSP Sierzchów, powiat kaliski), kronikarz i wice prezes Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu.
Prowadzący przedstawili czym są kroniki, jakie są ich cele, dla kogo są pisane oraz jakie cechy powinien mieć kronikarz i dobra kronika. Według B. Siwińskiego kronika to m.in. list dla przyszłych pokoleń. M. Judasz, która z wykształcenia jest historykiem i bibliotekarką, podkreślała znaczenie kronik dla historyków.
Do obejrzenia i porównania były wystawione kroniki kilku jednostek głównie z terenu województwa opolskiego. Część kronik otrzymało już tytuły Wzorowych oraz nagrody m.in. dyrektora archiwum państwowego.


Kronika OSP Pisarzowice została oceniona przez specjalistów ze wskazaniem na błędy w prowadzeniu oraz wskazaniem jak przygotować tom kroniki do konkursów i przeglądów ogólnopolskich.
Zdobyta wiedza pozwoli na dalszy rozwój kronikarskiego kunsztu. Kronika jednostki, która powstała w styczniu 2017 roku zostanie przebudowana i uzupełniona, a w przyszłości wysłana również na Ogólnopolski Konkurs Kronik organizowany przez ZOSP RP.

Jednym z celów wystawienia kroniki jest promocja jednostki OSP i ogólnie sołectwa oraz pożarnictwa. 


Szkolenie odbyło się dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Pomysłodawcą oraz organizatorem była Komisja Historyczna OW ZOSP RP w województwie opolskim.

 

Kategoria: