Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

MDP

fot. czadrow.pl

W Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach odbyło się "Gminne Spotkanie przy Wigilijnym Stole". Swój stół przygotowali też członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Kamienna Góra. 

Na konkurs Młody Mistrz Tradycji zgłosiło się sześć grup MDP z terenu naszej gminy. Reprezentacje Pisarzowic, Ptaszkowa, Krzeszowa, Ogorzelca, Leszczyńca i Janiszowa przygotowały tradycyjne potrawy wigilijne. Wszyscy pracowali samodzielnie pod nadzorem swoich opiekunów. Ostatecznie wygrała potrawa przygotowana przez MDP Janiszów.

fot. czadrow.pl

Konkurs „Moje Boże Narodzenie” był skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas nauczania początkowego (I-III). Prace konkursowe były oceniane w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i klas I-III szkoły podstawowej.
W kategorii grupy przedszkolne i klasy 0 zwyciężyli:
Miejsce I – Karol Maciejowski z Szarocina
Miejsce II – Oddział Przedszkolny z Szarocinia
Miejsce III – Julia Kwaśnicka z Szarocina
W kategorii klasy I-III zwyciężyli:
Miejsce I – Igor Zygmunt, klasa III Sp Szarocin
Miejsce II – Maja Kic, klasa III SP Szarocin
Miejsce III – Zuzanna Czerwińska, klasa III SP Pisarzowice

Konkurs o „Złotego Anioła” przeznaczony był dla dorosłych. Wcześniej sołtysi wylosowali przewodni składnik potraw. W tym roku potrawy miały składać się z maku. W konkursie udział wzięły stowarzyszenia, sołectwa oraz grupy nieformalne. Jury przyznało nagrodę sołectwu Raszów.

Więcej informacji o Spotkaniu Wigilijnym

fot rob glowtzschyk
fot. rob glowtzschyk

Fotografie rob glowtzschyk

Kategoria: