Budżet na 2018 rok
Plan pracy rady na 2018
Remont drogi w Przedwojowie
Gospodarka odpadami
Budowa chodnika w Pisarzowicach
Premiera książki "Imię Pani"