Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania mamy czujnik tlenku węgla, wystarczy wypełnić ankietę lub przesłać na adres Urząd Miasta Plac Grunwaldzki 1 , 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem konkurs „Czujka ratuje życie”.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski - Biuro Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Kamiennej Górze i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Rozpoczął się okres grzewczy, w związku z czym wzrosło niebezpieczeństwo zatruć tlenkiem węgla, zwanym niejednokrotnie „cichym zabójcą”.
Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie to paliwo posiadają. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem.

Aby ograniczyć zagrożenia związane z działaniem tej wysoce niebezpiecznej substancji Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Kamiennej Górze wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej organizują konkursu „Czujka ratuje życie ”.
Nagrodą w konkursie są czujniki tlenku węgla. Urządzenia takie będą rozlosowane w Urzędzie Miasta po zakończeniu konkursu.
Konkurs potrwa do 15 grudnia 2017 r. Domowe czujniki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem. Te niewielkie urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie umożliwiając ustrzeżenie się od ich tragicznych skutków.
Konkurs „Czujka ratuje życie” skierowany jest do mieszkańców miasta Kamiennej Góry, którzy prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, albo też za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.kamiennagora.pl z dopiskiem „Czujka ratuje życie”.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na terenie miasta Kamiennej Góry oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego).
Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronach www.kamiennagora.pl

Kategoria: