Wczoraj (22 listopada br.) odbył się odbiór końcowy inwestycji, której przedmiotem była budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3467D w Pisarzowicach - etap I o długości 608,78 metrów. Zadanie kosztujące w sumie blisko 550 tysięcy złotych sfinansowały Jeleniogórskie Kopalnie Środków Mineralnych (w kwocie 300 tys. zł) oraz Gmina Kamienna Góra (w kwocie 250 tys. zł). 

Całość inwestycji koordynował Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Mamy nadzieję, że wybudowany chodnik zmniejszy uciążliwość ruchu drogowego odczuwaną przez mieszkańców Pisarzowic. Ogromne podziękowania składamy Prezesowi, Zarządowi i pracownikom Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych za większościowy wkład finansowy do tej inwestycji i poczucie solidarności z lokalną społecznością. 
Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda się zrealizować drugi etap budowy chodnika W Pisarzowicach, a nade wszystko ruszy budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 367 w Szarocinie, Leszczyńcu i Ogorzelcu przygotowana i prowadzona we współpracy Gminy Kamienna Góra z Dolnośląską Służą Dróg i Kolei we Wrocławiu

informacja za FB Gminy Kamienna Góra