Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamienna Góra opublikowana została informacja o wyborze oferty na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2018".

W przetargu wystartowały dwie firmy:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „SANIKOM” Spółka z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że został ona złożona przez:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A

Kategoria: