Na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze powołany został bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk. 

Bryg. Sławomir Graczyk od 18 lat pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze na stanowiskach: Oficer Operacyjny, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze. W dniu 15 września 2017 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powołał bryg. Sławomira Graczyka na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.