Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Rozpoczęły się czynności odbiorów końcowych kolejnych inwestycji drogowych prowadzonych w roku bieżącym przez referat inwestycyjny Gminy Kamienna Góra, a dotyczących zadań "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 759 i 746 w Pisarzowicach" oraz "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 264/2 i 267 w Pisarzowicach". Oba zadania przewidywały kompleksową przebudowę wymienionych dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem nowej podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej zamkniętej krawężnikami wraz z zastosowaniem rozwiązań odprowadzających z dróg wody opadowe.

Pierwsze z wyżej wymienionych zadań realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONCRET Jan Krupa z Raszowa, za kwotę ponad 119 tys. złbrutto, zaś drugie zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „STOBUD” Adam Dąbrowski Krystian Bąk z Kamiennej Góry za kwotę ponad 129 tys. zł brutto. Obie wykonane drogi, poprzednio funkcjonujące jako drogi gruntowe, zyskały nową jezdnię o łącznej długości 337 mb i szerokości 3 mb (bez poboczy). Do końca bieżącego roku trwały będą roboty przy przebudowie dróg gminnych w Krzeszowie, Leszczyńcu, Przedwojowie i Raszowie. Zakończyły się natomiast tegoroczne inwestycje polegające na przebudowie drogi gminnej w Ptaszkowie.

informacja za www.gminakamiennagora.pl

Kategoria: