Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Tylko na dwa z pięciu rejonów złożono oferty w przetargu na Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie gminy Kamienna Góra w sezonie 2017/2018. Oferty na rejon obejmujący Pisarzowice nie złożono. 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
a) zadanie 1 – rejon Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Ptaszków, Dębrznik – 40 000,00 zł,
b) zadanie 2 – rejon Krzeszówek, Gorzeszów , Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny, – 18 000,00 zł,
c) zadanie 3 – rejon Janiszów i Przedwojów – 35 000,00 zł,
d) zadanie 4 – Rejon Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów – 59 000,00 zł,
e) zadanie 5 – Rejon Szarocin, Nowa białka Leszczyniec Ogorzelec – 59 000,00 zł.

Ofertę złożyło tylko jedno Konsorcjum Firm: PHU DENDREX Grzegorz Exner – Lider Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAZUR”. Oferta złożona została na rejon 3 w kwocie 36 573 zł oraz na rejon 5 (61 601 zł). 

Kategoria: