Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Tylko jeden wykonawca zgłosił się do przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska w Pisarzowicach. Niestety wykonawca chce 50 tysiecy złotych więcej niż zamierza przeznaczyć na zadanie gmina.

Dotyczy postępowania przetargowego na : „ Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice ( zadanie A - boisko w Pisarzowicach) ” :

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 196 000,00 zł

Informacja zawarta w ofertach, które wpłynęły do zamawiającego w terminie:
1. Zakłada Ogólnobudowlany Zbigniew Kowalski ul. Świerkowa 7, 58-400 Kamienna Góra cena: 246 000,00 zł 

źródło: BIP Gmina Kamienna Góra

Kategoria: