Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 20
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-07-20 13:00:00 do 2017-07-21 00:00:00
Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będa podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtowne. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-20 11:16:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk 
Kategoria: