Niniejszym zawiadamiam, ze na dzień 16.06.2017r na godz. 17 zwołuje zebranie wiejskie mieszkanców Pisarzowic.

Tematem zebrania: 
1. Omówienie i zatwierdzenie zmian funduszu soleckiego na rok 2017r

Zebranie odbędzie się w CBK Pisarzowice.

Proszą o przybycie.
Sołtys Jan Łepski 
Sołectwo Pisarzowice