Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Polska Spółka Gazownictwa zainteresowana jest podłączeniem sieci gazowniczej na terenie sołectwa Pisarzowice.

Temat możliwości gazyfikacji został omówiony na spotkaniu wójta gminy, Patryka Strausa z przedstawicielami PSG.

Sołtysi Pisarzowic, Leszczyńca, Szarocina otrzymali ankiety dla mieszkańców na temat zainteresowania podłączeniem się do sieci. Po zebraniu ankiet PSG przeprowadzi analizy ekonomiczne i w przypadku pozytywnej weryfikacji odbędą się spotkania z mieszkańcami.

PSG zainteresowane jest głównie podłączeniem Pisarzowic w tym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, szkole czy kopalni.

Podłączenie do sieci gazowniczej może pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza i walkę ze smogiem.

Kategoria: