Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wójt gminy Patryk Straus podał informacje w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Szarocinianki” złożyło projekt „Z „Szarociniankami” zwiedzamy własną gminę i pobliskie okolice”. Z wnioskowanej kwoty 3 757,00  Stowarzyszenie otrzymało - 2 900,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Maraton Pisarzowice na zadanie „Zakochaj się w badmintonie” wnioskował o  2 883,00 zł. Otrzymał 2 850,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach na „Obóz szkoleniowy dla młodzieży z Gminy Kamienna Góra z zakresu pożarnictwa i ratownictwa” wnioskowała o 6 000 zł i tyle też otrzymała.

Wszystkie działania, które otrzymały dofinansowanie: 
Na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i dziedzictwa narodowego:
1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Szarocinianki" - dotacja w wysokości 2.900,00 złotych 
2) Stowarzyszenie "Podaj Rękę" Kamienna Góra - dotacja w wysokości 500,00 złotych
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie - dotacja w wysokości 1.600,00 złotych
4) Ludowy Klub Sportowych Amfibolit Leszczyniec - dotacja w wysokości 2.800,00 złotych
5) Uczniowski Klub Sportowy Maraton Pisarzowice - dotacja w wysokości 2.850,00 złotych
6) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze - dotacja w wysokości 750,00 złotych
7) Stowarzyszenie "Złoty Dąb" w Dębrzniku - dotacja w wysokości 5.500,00 złotych
8) PTTK O/ Ziemi Kamiennogórskiej - dotacja w wysokości 1.100,00 złotych

Na zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:
1) Stowarzyszenie "Brama Czadrowska" - dotacja w wysokości 15.000,00 złotych

Na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach - dotacja w wysokości 6.000,00 złotych

Kategoria: