Zapraszamy mieszkańców na ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie uchwalenia budżetu sołeckiego na 2016 rok

Termin 20.08.2015 godzina 17:00