Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Przesuwa się termin budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szarocinie. Obecna propozycja zakończenia prac to 2019 rok.

informacja za www.powiatowa.info

Chodnik ma być budowany przez zarządcę drogi, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, przy 50% udziale gminy. Samorząd już w zeszłym roku był finansowo przygotowany do tej inwestycji. Zabezpieczył 260 tys. zł. Na prośbę DSDiK inwestycja przesunięta została na 2017 rok. W budżecie gminy są na to pieniądze.

czytaj więcej na  www.powiatowa.info