Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Badania potwierdziły wystąpienie PTASIEJ GRYPY (H5N8) na terenie powiatu kamiennogórskiego!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze wraz 

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii informują, że otrzymane w dniu 27.01.2017 r. w godz. porannych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch martwych łabędzi, które zostały znalezione:
• Na Zalewie w Kamiennej Górze od strony ulicy Leśnej

Przypominamy, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Powiatu Kamienna Góra w obrębie Zalewu w dniu 26.01.2017r. zgłoszono jeszcze jeden (poza zidentyfikowanymi wcześniej) przypadek znalezienia martwego łabędzia mogącego być nosicielem wirusa H5N8.

Poniżej zalecenia komunikatu z dnia 27.01.2017 r. godz. 8.00. Wirus H5N8 cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. Dlatego zaleca się:
• ograniczenie ruchu a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach Zalewu w Kamiennej Górze,
• w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa, wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego, na terenie całego miasta Kamienna Góra, za wyjątkiem kontrolowanego dokarmiania prowadzonego przez zarządców obiektów wodnych połączonego z codziennym sprawdzeniem stanu zwierząt

 Ponadto przypomina się o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:
• trzymanie ptaków w zamknięciu,
• rejestrację swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.

 Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia. 

Przypominamy:
Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze - telefon 75 7430264. 

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wroc.wiw.gov.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze piwkamiennag.nbip.pl, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kamienna-gora.pl oraz stronie Urzędu Miasta Kamienna Góra kamiennagora.pl, a także w lokalnych mediach.

 

więcej o

- ptasiej grypie - komunikat wojewody

- Kolejny łabędź

- Padłe łabędzie

- informacja o potwierdzeniu

Kategoria: