Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z a w i a d o m i e n i e

 

         Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra  z następującym porządkiem obrad: 

 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zapytania.

5.      Przyjecie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2017 rok – projekt uchwały w tym zakresie.

6.      Informacja w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy Kamienna Góra.

7.      Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kamienna Góra w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8.      Wnioski i zapytania.

9.      Sprawy różne.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY                                                                                                                                                                                                                                                                        / - / Piotr Pawlik

Kategoria: