Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, w związku z nadchodzącym okresem zimowym, przekazuje zaktualizowany INFORMATOR ZIMA 2018/2019 zawierający informacje o jadłodajniach, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim.


Wojewoda przypomina również, że jest dostępna CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY OBSŁUGIWANA PRZEZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 800 166 079

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI:
Na terenie powiatu kamiennogórskiego nie funkcjonują jadłodajnie oraz schroniska dla osób bezdomnych. Gminy, w celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, mają podpisane stosowne porozumienia ze schroniskami znajdującymi się w sąsiednich powiatach:
 Gmina Miejska Kamienna Góra - Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Leśnej oraz Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu;
 Gmina Wiejska Kamienna Góra - w chwili obecnej nie posiada zawartego porozumienia (umowy);
 Gmina Miejsko-Wiejska Lubawka - Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Leśnej oraz Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu;
 Gmina Wiejska Marciszów- w chwili obecnej nie posiada porozumienia (umowy).