Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Budowa remizy

Gmina Kamienna Góra uzyskała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wśród zadań jest budowa remizy w Pisarzowicach.


Gmina wnioskowała o 3,825 mln złotych i takie dofinansowanie otrzymała. Wartość czterech zadań to około 4,5 mln.
Więcej pisaliśmy o tym - https://strazpisarzowice.pl/inne-informacje/1566-remiza-z-polskiego-ladu 

Wniosek złożony przez gminę obejmuje: 

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom gminy Kamienna Góra 🚒🏣⚽👪
➡️ Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę obiektów użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społecznych. W jej zakres wchodzi:
✅ budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach
✅ budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu
✅ przebudowa budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy
✅ modernizacja budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami.
✅ Przewidywana wartość inwestycji - 4.500.000 zł
✅ Deklarowana kwota udziału własnego (15%) - 675.000 zł
✅ Kwota wnioskowanych środków - 3.825.000 zł

informacja samorzad.pap.pl

Premier ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
25.10.2021 Aktualizacja: 25.10.2021, 10:49
Część rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych jest odpowiedzią na kryzys spowodowany epidemią, to powyżej 23 mld zł; to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Nidzicy.

Szef rządu w poniedziałek wziął udział w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Premier podkreślał, że dziś jest ten szczególny dzień, kiedy możemy "otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych". "Okazuje się, że można, że można przygotować właściwą odpowiedź na kryzys. Rządowy program Polski Ład jest przede wszystkim dobrą, mocną odpowiedzią na kryzys. Jest propozycją wyjścia z tych tarapatów, w które wpadł cały świat wraz z pandemią Covid-19" - zapewniał szef rządu.

Jak dodał, naprawione finanse publiczne pozwoliły zbudować fundament do "skoku w nowoczesność, w szybki rozwój gospodarczy".

Premier podkreślał, że Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym. "Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski" - podkreślił Morawiecki.

To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin" - dodał.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśnił, że rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego. Jak podkreślił, aż 97 proc. polskich samorządów będzie mogło skorzystać z Programu Inwestycji Strategicznych.

Szefernaker wyjaśnił, że przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu.

Komisja została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 1 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W skład komisji wchodziło 11 osób, m.in. przedstawiciele ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie rekomendacji komisji Prezes Rady Ministrów podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu. Kolejny nabór wniosków dla samorządów ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Kategoria: