Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Archiwum

Radni Gminy Wiejskiej Kamienna Góra zapoznali się ze stanem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Informacje przedstawił gminny komendant OSP Zdzisław Cebula. Na terenie gminy Kamienna Góra jest sześć Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki dysponują dziewięcioma pojazdami gaśniczymi (2 ciężkie, 4 średnie i 3 lekkie) oraz jednym operacyjnym polonezem. Wiek pojazdów pozostawia wiele do życzenia. Oprócz zakupionego średniego wozu w 2012 i lekkiego w 2010, reszta pojazdów ma 20-30 lat. 

Aktualnie do OSP na terenie gminy należy 108 strażaków. W każdej jednostce działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W sumie kształci się około 80 dzieci. 

W 2013 roku ochotnicy wyjechali do m.in. 51 pożarów, 105 zdarzeń związanych z powodziami (również poza teren gminy) oraz 4 wypadków drogowych. Jeden wyjazd spowodowany był fałszywym alarmem. 

W 2013 roku Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła Inspekcję Gotowości Bojowej wszystkich jednostek OSP na terenie gminy Kamienna Góra. OSP Ogorzelec, OSP Krzeszów oraz OSP Leszczyniec otrzymały ocenę dobrą. OSP Pisarzowice otrzymały ocenę dostateczną. Pozostałe jednostki (w Janiszowie i Ptaszkowie) oceniono na niedostateczny. Oceny niedostateczne wynikały z braku możliwości wyjazdu jednostki w sile zastępu tj. z minimum trzema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do działań ratowniczych. Podczas inspekcji stwierdzono że stany osobowe poszczególnych jednostek są zbyt niskie. 

informacja za www.powiatowa.info

Kategoria: