Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Archiwum

16 lutego 1964 roku odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Członkowie podjęli bardzo ambitny plan na 1964 rok. Oprócz szkoleń zaproponowano utworzenie drużyn OSP w Rędzinach i Czarnowie.

W dniu zebrania czynnych członków OSP było 27. Na zebraniu było 21 uprawnionych do głosowania członków. Prezesem jednostki w tym czasie był Stanisław Mazur, naczelnikiem Stanisław Legutko.
Walne Zebranie uchwaliło:
- w ramach czynu społecznego ochotnicy mieli wyremontować i poszerzyć remizę tak aby mógł w niej się zmieścić samochód
- zakupić co najmniej 3 pary mundurów dla członków
- w ramach funduszy z PGRN zakupić 10 mundurów ćwiczebnych oraz hełmów
- uzyskać fundusz dla OSP z imprez dochodowych (zabaw) i składek
- przeprowadzić ćwiczenia pokazowe dla gromady Pisarzowice
- przyjąć 5 członków czynnych oraz 2 wspierających
- zorganizować drużyny OSP podległe jednostce Pisarzowice w Rędzinach i Czarnowie
- wyszkolić sekcję OSP, która weźmie udział w zawodach.

Kategoria: