AED to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

Pełna nazwa urządzenia AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator).

Kiedy zachodzi potrzeba użycia AED?

Defibrylator AED należy użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pacjent z NZK doznaje ciężkiego zaburzenia rytmu pracy serca z wystąpieniem migotania komór, co prowadzi do sytuacji, w której serce przestaje pompować krew. Jedyną szansą na przywrócenie właściwej pracy serca jest defibrylacja, która potocznie rzecz ujmując działa jak reset serca.

Jak rozpoznać pacjenta z NZK?

Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to że nastąpiło zatrzymanie krążenia. A to znaczy, że należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosić innych świadków zdarzenia o kontakt z pogotowiem oraz przyniesienie defibrylatora AED.
Uwaga! Ważnie jest aby włączyć do akcji ratowniczej AED. Użycie AED jest w 100% bezpieczne. Wstrząs defibrylacyjny nie zostanie załadowany, jeżeli u pacjenta nie wystąpi rytm do defibrylacji.

Jak sprawdzić czy pacjent oddycha?

Użyj trzech zmysłów: wzroku, słuchu i czucia. Pochyl się nad głową chorego i kierując wzrok na jego klatkę piersiową. Słuchaj oddechu, obserwuj czy unosi się klatka piersiowa, wyczuj dłonią ruchy klatki piersiowej. Zasada brzmi: nie widzę, nie słyszę, nie czuję = reanimuję i informuję pogotowie.

Jak działa AED?

AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach.

Jak długo trzeba reanimować pacjenta?

Odpowiedź jest prosta. Do czasu pojawienia się profesjonalnego personelu medycznego.