Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

8 września 2023 po raz drugi młodzi adepci sztuki pożarnictwa z terenu powiatu kamiennogórskiego skorzystali z zaproszenia Komendanta Powiatowego PSP i wzięli udział w Pikniku MDP na zakończenie wakacji.

Czytaj więcej: II Piknik MDP

Zbliża się otwarcie drogi ekspresowej S3 biegnącej przez powiat kamiennogórski. Będzie to jedyna droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa inwestycja pociąga za sobą nowe problemy i dodatkowy zakres działania dla jednostek straży. 30 sierpnia 2023 roku druhowie z Pisarzowic wzięli udział w szkoleniu z demontażu barier oddzielających pasy jezdni na przejazdach awaryjnych.

Czytaj więcej: Szkolenie na S3