Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2024

Przedszkolaki z Pisarzowic zaprosiły druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na uroczystość z okazji Dnia Strażaka. 

Na występ przedszkolaków przybyła reprezentacja ochotników oraz zawodowców. Jak się okazało funkcjonariusze PSP są również członkami OSP Pisarzowice. 

Dzieci zaprezentowały program artystyczny. Część z przedszkolaków przyszła w umundurowania strażackim. Dzieci na ręce druha Mariusza Zielińskiego przekazały własnoręcznie wykonany obraz, który ma zostać powieszony w nowej remizie w Pisarzowicach. 

 

Współpraca strażaków z przedszkolem trwa od wielu lat. 

Kategoria: