Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

W niedzielę (1 października 2023) zawiązała się Dolnośląska Komisja Historyczna działająca przy dolnośląskim oddziale Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Grupa inicjująca czeka na zatwierdzenie utworzenia Komisji przez Zarząd ZOSP RP we Wrocławiu. Członkiem zarządu został druh-kronikarz z OSP Pisarzowice Piotr Jaksoń.

Zawiązanie Komisji zostało zapoczątkowane już w maju 2023 roku, kiedy to odbył się Wojewódzki Konkurs Kronik. Dzięki wsparciu prezesa dolnośląskiego ZOSP Tomasza Stanowskiego udało się zebrać kronikarzy z terenu województwa i zaprezentował ich dorobek m.in. w Granowicach czy też podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Jeleniej Górze.

Nowo powstająca Komisja przyjęła swój Regulamin pracy. Zostało wybrane Prezydium. Obecnie grupa inicjująca czeka na decyzję Zarządu Wojewódzkiego ZOSP aby ten powołał Komisję.

Członkowie Komisji już mają pomysły na działania. W planach jest upamiętnienie nieżyjących już członków OSP z terenu województwa. Wśród zadań Komisja stawia sobie organizacje corocznych przeglądów kronik z terenu województwa. Wśród postulatów do Zarządu znajdzie się również propozycja zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

 

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Justyna Szablewska

Zastępca: Jan Grygorcewicz

Sekretarz: Marek Zalewski

Członkowie: Mateusz Bury, Piotr Jaksoń

Kategoria: