Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

20 września 2023 roku na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość wręczenia czeków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Dolnośląskiego.

Naszą jednostkę reprezentowała druhna Marcelina Niezgoda. Symboliczny czek na kwotę 17 774 zł został już wykorzystany, a w ramach dofinansowania kupiliśmy:
- ubranie specjalne – 4 szt.
- buty specjalne skórzane – 2 pary,
- rękawice specjalne – 4 pary,
- maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – 3 szt.

czytaj więcej

WFOŚiGW na całe województwo przekazał ponad jedenaście i pół miliona złotych na zrealizowanie zakupów przez jednostki OSP. Wszystkie jednostki, które złożyły wnioski do instytucji otrzymały dofinansowania.

Po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł Ochotnicze Straże Pożarne w ramach swojego programu „Mały Strażak”. Wszystkie OSP, które złożyły wnioski do tego programu takie środki otrzymały. - powiedział Krzysztof Mróz, senator Rzeczpospolitej Polskiej. To jest takie podziękowanie dla tych ochotników, którzy na codzień poświęcając swój czas starają się coś zrobić dla społeczności lokalnej zapewniając nam bezpieczeństwo. - dodał senator.

 

Kategoria: