Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki OSP o wartości 20 2013,05 złotych.

Kwota dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu to 17 774,71 złotych – program pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Jednostka zakupiła:

- ubranie specjalne – 4 szt.

- buty specjalne skórzane – 2 pary,

- rękawice specjalne – 4 pary,

- maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – 3 szt.

Kategoria: