Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach informuje o podpisaniu  umowy dotacji
 na dofinansowanie zadania „Ogólnopolski program finasowania służb ratowniczych Część 2.  Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

 Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 20 213,05 zł,
 w tym dotacja wysokości 17 774,71zł. 

 Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidulanej dla OSP
 w Pisarzowicach dzięki wsparciu Ministerstwa  Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kategoria: