Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2023

"Tworzymy Historię, to pierwszy taki konkurs" - Jan Grygorcewicz OSP Granowice, 18.05.2023

18 maja 2023 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu zebrała się komisja w celu dokonania oceny zgłoszonych Kronik OSP do Pierwszego Konkursu Kronik Województwa Dolnośląskiego. Momentami burzliwe obrady trwały prawie pięć godzin.

Od kilku lat kronikarze zgłaszający swoje publikacje do konkursów ogólnopolskich starali się przygotować przegląd kronik wojewódzkich. W kwietniu 2023 roku udało się uzgodnić zarys działań. W skład komisji wszedł druh kronikarz OSP Pisarzowice Piotr Jaksoń. Było to możliwe dzięki wsparciu druha Jana Kasprzyka Prezesa Powiatowego ZOSP oraz wiceprezesa Wojewódzkiego ZOSP. 

W szybkim terminie do konkursu zgłoszono około 30 tomów kronik. Z terenu powiatu kamiennogórskiego do konkursu stanęła kronika prowadzona przez OSP Chełmsko Śląskie. Do oceny nie zostały wzięte materiały członka komisji Piotra Jaksonia (wytłumaczenie na końcu informacji).

Wśród publikacji znalazły się cztery fotoalbumy. Niektóre kroniki rozpoczynały się w latach 40 ubiegłego wieku. Część jest pisana od początku i powstawała w ostatnich latach. 

Pierwsza komisja zebrała się w składzie: Justyna Szablewska (przewodnicząca, doktorant Nauk Historycznych Uniwersytety Wrocławskiego), Jan Grygorcewicz (kronikarz, twórca Izby Pamięci OSP Granowice) i Piotr Jaksoń (kronikarz OSP Pisarzowice). Wsparcia udzielił Tomek Stanowski (Prezes ZOW OSP) oraz Magdalena Ozymko, Antoni Jaksoń i funkcjonariusze KW PSP. 

Przegląd Kronik i spotkanie kronikarskie wraz z wynikami odbędzie się 21 maja 2023 w Granowicach (gmina Wądroże Wielkie).

Kroniki będzie można też obejrzeć podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Jeleniej Górze 26 maja 2023. 

Jury postanowiło NIE OCENIAĆ swoich prac. Kroniki OSP Granowice i OSP Pisarzowice oraz fotoalbumy Strażacka Brać i MDP gminy Kamienna Góra 2022 będą zaprezentowane podczas przeglądu w Granowicach oraz podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka.

Kategoria: