Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

W dniu 4 lutego 2023 (sobota) w Centrum Biblioteczno -Kulturalnym gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków OSP i MDP Pisarzowice za 2022 roku.

W zebraniu uczestniczyło 18 członków OSP i MDP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel PSP Kamienna Góra brygadier Karol Leszczyński, wójt gminy Patryk Straus oraz członek Prezydium województwa dolnośląskiego ZOSP RP Jan Kasprzyk.
Po przedstawieniu sprawozdania zarządu za 2022 rok, działań Komisji Rewizyjnej oraz omówienia wyjazdów i działań jednostki oraz po krótkiej dyskusji, obecni druhowie udzielili absolutorium zarządowi.
Wśród propozycji zmian na 2023 znalazła się podwyżka składki członkowskiej. Przy jednym głosie wstrzymującym się propozycja podniesienia składki z 30 na 40 zł rocznie propozycja zarządu została przyjęta.
W roku sprawozdawczym 2022 rozpoczęła się budowa nowej remizy w Pisarzowicach. Zadanie realizowane przez gminę wiejską jest finansowane z budżetu gminy oraz z Polskiego Ładu. Wójt przyznał, że rok 2023 zapisze się na kartach historii gminy jako pierwszy w którym na terenie gminy otwarte zostaną dwie nowe remizy: w Ptaszkowie (wraz ze świetlicą) i w Pisarzowicach. Tym samym włodarz gminy zapewnił druhów, że do końca roku uda się zacząć użytkować nowe pomieszczenia.
Oficjalnie też druhowie dowiedzieli się o przejściu na emeryturę K. Leszczyńskiego. Prywatnie mieszkańca Pisarzowic. Zawodowy strażak od lat współpracuje z jednostką. Druhowie zaprosili brygadiera do wstąpienia w szeregi OSP.
Wśród poruszanych tematów znalazły się głównie sprawy bieżące wynikłe w trakcie działań m.in. temat uregulowania prawnego uzupełniania butli z tlenem w kamiennogórskim szpitalu, utylizacji odpadów medycznych. Tematami zajmuje się już zarówno Urząd Gminy, jak i Zarząd Gminny i Powiatowy OSP.
Tradycyjnie już po części oficjalnej przyszedł czas na nieoficjalne rozmowy i integrację członków OSP.

Kategoria: