Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki OSP o wartości 11 781,58 złotych. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu to 11 071,00 złotych w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cześć 2. Jednostka wzbogaciła się o następujący sprzęt i ubranie:

- ubranie specjalne,
- prądownica wodna,
- wąż tłoczny 2 sztuki,
- hełm strażacki 3 sztuki.
Stałe się rozwijamy, bierzemy udział w wielu działaniach ratowniczo - gaśniczych i dzięki takim środkom możemy doposażać jednostkę w niezbędny sprzęt.

Dofinansowanie zostało przyznane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i Związek OSP RP

Kwota dofinansowania 11.071 zł

Program naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Mały Strażak".

 

Kategoria: