Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

W czwartek (24 listopada) w remizie OSP Krzeszów odbyła się odprawa naczelników i prezesów jednostek ochotniczych z terenu powiatu. W spotkaniu uczestniczył mł. bryg. mgr inż. Michał Pięta, który pełni obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP ds. współpracy z OSP.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się komendanta z działalnością OSP w terenie - Chcę poznać to, czego nie widać zza biurka, z Wrocławia - mówił M. Pięta.
Zastępca komendanta został zapoznany z charakterystyką powiatu - teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, dysponowanym sprzętem, współpracą zagraniczną oraz potrzebami. Jak zauważył kapitan Adrian Książek z Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze w ostatnim czasie udało się bardzo mocno zmodernizować system łączności.

Młodszy brygadier Michał Pięta przedstawił szeroko komentowaną nową ustawę o OSP, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. W zamyśle ustawa miała podnieść status strażaka ochotnika. Jak przyznał, cały czas trwają prace nad usprawnieniem ustawy. Stąd też m.in. spotkania z władzami OSP w terenie. Brygadier poruszył temat ekwiwalentów, dodatków do emerytury, podpisywania umów między OSP a samorządami. Na chwilę obecną dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym minimalna ilość kierowców kategorii C wynosić ma 3. Kolejne szkolenia będą uruchamiane w przypadku zapotrzebowania oraz posiadanych środków. Komenda Wojewódzka czeka obecnie na przyjęcie ustawy o ochronie ludności.

Po prezentacji odbyła się dyskusja. Prezes gminnego OSP Lubawka, wiceprezes powiatowych struktur Ryszard Migdalski rozpoczynając dyskusję zarzucił błędy w ustawie m.in z zakresu długotrwałych działań ratowniczych i wyżywienia strażaków ochotników, organizacji imprez strażackich. Piotr Respondek (OSP Ogorzelec) wskazał na problemy ochotników ze zwalnianiem się z pracy do działań. Druhna Natalia Jaworek (prezes gminna Kamienna Góra OSP, OSP Pisarzowice) podziękowała za współpracę między komendą a MDP, dzięki której udaje się organizować coroczne obozy młodzieżowe.

Na terenie województwa działa 297 jednostek OSP włączonych z system KSRG. 385 jednostek działa poza systemem. Łącznie to 692 jednostki. Na terenie powiatu działa 5 jednostek w KSRG, 11 jednostek poza system. Razem 16 jednostek OSP.
Jednostki OSP na terenie powiatu dysponują 12 pojazdami średnimi, dwoma ciężkimi oraz 12 lekkimi. Średni wiek pojazdów to 16 lat dla pojazdów lekkich, 19 lat dla pojazdów średnich i 36 lat dla ciężkich.
Na terenie powiatu dodatkowe świadczenie emerytalne z tytułu działania w OSP otrzymuje 58 osób.
Średni ekwiwalent dla druha za godzinę działań ratowniczych w Polsce wynosi od 1 stycznia 22,72 zł. Wcześniej było to 18,70 zł za godzinę. Na terenie powiatu druhowie otrzymują 20 zł/h udziału w działaniach oraz 10 zł/h za udział w szkoleniach.

Kategoria: