23 listopada 2022 roku nasi druhowie działali na rzeczce Młynówka w Kamiennej Górze. 

Rzeka została zanieczyszczona nieznaną ropopochodną substancją. Wyciek zauważyli policjanci. 

Do zadań strażaków należało ustawienie zapór. Niestety nie udało się ustalić źródła zanieczyszczenia.