Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

Zgodnie z tradycją druhowie z OSP Pisarzowice pełnili wartę przy Bożym Grobie w kościele w Pisarzowicach. Druhowie zabezpieczyli też przejście wiernych z kościoła przez wieś. 

Kategoria: