Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

Na teren Gminy Wiejskiej Kamienna Góra dotarli uchodźcy z terenu Ukrainy. Pierwsza grupa dotarła do świetlicy w Przedwojowie wieczorem 17 marca 2022.


Na wniosek Patryka Strausa- wójta gminy Kamienna Góra rozpoczęliśmy zabezpieczenie miejsca pobytu uciekinierów z objętej wojną Ukrainy. Oprócz wsparcia psychicznego druhowie zadbali o bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie medyczne.
Zgodnie z porozumieniem dyżury na świetlicy pełnić będę wszystkie jednostki OSP z terenu gminy (6 jednostek) na zmianę. Dyżur rozpoczyna się i godzinie 20:00 a kończy nastepnego dnia o 6:00. Każda jednostka wydelegowała po dwóch ratowników z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kategoria: