Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

29 stycznia 2022 roku w Centrum Bilbioteczno-Kulturalnym gminy Kamienna Góra odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok jednostki OSP Pisarzowice.


Ochotnicy licznie przybyli na zebranie. Z 30 uprawnionych do głosowania stawiło się 21 druhów, którzy jednogłośnie udzielili absolutorium za 2021 rok zarządowi.
Ważnym tematem zebrania były zmiany w statucie. Zebrani zadecydowali, że jednostka będzie tworzyć Dziecięcą Dryżynę Pożarową do której należeć będą mogły dzieci od 3 roku życia. Jednocześnie 16-18 letni członkowie MDP będą mogli być wybierani do władz OSP.


Kategoria: