Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

29 stycznia 2022 roku awanse na wyższe Stopnie Funkcyjne Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali:


Stopień Pomocnika Dowódcy Sekcji -Marcin Skrzypiec
Stopień Starszego Strażaka - Piotr Jaksoń, Mateusz Konopacki, Sandra Nowak
Stopień Strażaka - Can Guzel, Marcel Krzyżak, Tomasz Kurnyta, Wioleta Skrzypek.Kategoria: