Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2019

1 lutego 2020 roku w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Pisarzowice za 2019 rok. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

W zebraniu uczestniczyło 21 członków OSP Pisarzowice oraz zaproszeni goście: członek prezydium wojewódzkiego ZOSP Jan Kasprzyk, Prezes Zarządu Gminnego OSP Piotr Respondek, Dowódca JRG Kamienna Góra Karol Leszczyński oraz w imieniu Urzędu Gminy Paweł Samek.
Druhowie zaproponowali podniesienie składki członkowskiej z 20 na 30 zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W planach na 2020 rok jest m.in. dalszy remont boksu garażowego (wylanie posadzki) oraz remont dachu.

Opisy działań w 2019 roku

Kategoria: