Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2019

Około 2:00 w nocy z 24 na 25 lipca 2019 (środa-czwartek) nasza jednostka została zadysponowana do pożaru wysypiska śmieci w Lubawce.


Na miejsce udały się liczne siły z terenu powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego.
Pożar został dostrzeżony przez ochronę obiektu. Paliły się głównie plastiki.

Przed godziną 8:00 (25.07.2019) wydany został komunikat o dogaszaniu pożaru. Trwa przerzucanie śmieci ciężkim sprzętem.

W akcji bierze udział 14 pojazdów oraz 43 ratowników. 

Pożar objął ok. 200 metrów kwadratowych składowiska odpadów gabarytowych, czyli m.in. mebli. Nie ma informacji o potencjalnie niebezpiecznych substancjach.

Skutki pożaru odczuwa duża część mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Warunki atmosferyczne spowodowały, że dym snuje się przy ziemi w kierunku Błażkowej, Janiszowa, Kamienej Góry.

smieci pozar smieci


informacja na portalu powiatowa.info - Pożar odpadów

Informacja Urzędu Gminy i Miasta Lubawka:
Dzisiejszej nocy na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej 30 w Lubawce należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" spółka z o.o. doszło do pożaru. Zapaliły się zgromadzone na składowisku odpady wielkogabarytowe. Dzięki sprawnej interwencji pożar został ugaszony.
Zakończył się również pomiar czystości powietrza wykonany przez Jednostkę Specjalistyczną Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia. Badanie nie wykazało skażenia środowiska. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba dziękuje strażakom biorącym udział w akcji gaszenia pożaru zaistniałego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Spółka z o.o. przy ul. Zielonej w Lubawce. Dzięki Waszemu poświęceniu, odwadze i służbie dla społeczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, udało się do minimum ograniczyć skutki dzisiejszego zdarzenia.
W akcji brały udział jednostki:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie - jeden zastęp,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach - jeden zastęp,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowie - jeden zastęp,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie - dwa zastępy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim - dwa zastępy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawce - dwa zastępy.
Działania prowadzone były pod dowództwem Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze (cztery zastępy) przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu (trzy zastępy).


Ostrzeżenie PCZK z godziny 6:42: Na terenie Lubawki pali się wysypisko śmieci. Dymy mogą być odczuwalne w m. Błażkowa, Janiszów, Przedwojów, Kamienna Góra. Proszę o zachowanie ostrożnosci. PCZK


Informacja z godziny 9:25 (25.07.2019)
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze informuje o trwającej akcji gaśniczej pożaru wysypiska śmieci w Lubawce. W chwili obecnej trwają już działania polegające na dogaszaniu pożaru. Na miejsce akcji udaje się specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 
Informujemy, ze w chwili obecnej nad Kotliną Kamiennogórską mogą unosić się jeszcze śladowe ilości wyczuwalnego dymu. 
O każdej istotnej dla mieszkańców zmianie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie informowało w kolejnych komunikatach.


Informacja ID:
Płonie wysypisko śmieci w Lubawce. Mieszkańcy: Błażkowej, Janiszowa, Przedwojowa oraz Kamiennej Góry – jeżeli nie musicie, nie wychodźcie z domów, zamknijcie okna. Jeżeli musicie wyjść, załóżcie na twarz maskę. Ograniczcie do minimum przebywanie na wolnym powietrzu. Podajcie informację innym.
Około 1:00 w nocy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy Zielonej w Lubawce wybuchł pożar. Na dawnym wysypisku śmieci w ogniu stanęła hałda tzw. gabarytów oraz plastików. Do walki z ogniem wyjechali strażacy z PSP w Kamiennej Górze oraz dwie jednostki z PSP w Wałbrzychu. Ogniem objęte było kilkaset metrów kwadratowych śmieci. Istniało zagrożenie, że pożar przeniesie się na dwa sąsiednie budynki.
W tej chwili (godzina. 8:45, czwartek 25 lipca), według komunikatów straży pożarnej, ogień jest opanowany, a tlące się materiały rozgarniane ciężkim sprzętem. Te prace mają potrwać jeszcze około 5-6 godzin.
W Kamiennej Górze gołym okiem widać, że powietrze jest jakby zamglone. Wyraźnie czuć też toksyczny smród.
– Nad ranem zmieniła się cyrkulacja powietrza. Dym zaczął utrzymywać się bliżej ziemi i rozprzestrzeniać na sąsiednie miejscowości – mówi Ryszard Klimsiak, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego w kamiennogórskim starostwie. – Dlatego zapadła decyzja o wysłaniu do mieszkańców komunikatu SMS z informacją o zagrożeniu.
Jak dodaje naczelnik Klimsiak, nie należy wychodzić z domu, jeżeli to nie jest konieczne. Przebywając w domu, lepiej zamknąć okna. Ci którzy muszą wyjść na dwór, powinni założyć maski.
Na miejsce do Lubawki przyjechali specjaliści z chemicznej grupy Państwowej Straży Pożarnej.
Nie wiadomo, póki co, co było przyczyną wybuchu pożaru.Komunikat Burmistrza Kamiennej Góry z 26.07.2019:

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w związku z pożarem wysypiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o. o, nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Według informacji uzyskanej od Zarządu Spółki „Sanikom” spłonęły w większości meble. Widoczna rano chmura zawierała głównie parę wodną.

Pomiaru jakości powietrza dokonała Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia w miejscowościach najbardziej zadymionych, między innymi w Kamiennej Górze i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców środkami toksycznymi.

Analiza pomiaru stężenia pyłu PM10,PM2,5 w dniu 25.07.2019 r. ze stacji monitoringu jakości powietrza umieszczonej na balkonie Ratusza również nie wykazała przekroczenia.

Burmistrz Miasta
Janusz Chodasewicz

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2019 roku

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2018 roku

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2017 roku

Kategoria: