Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2019

W dniu 27 marca 2019 podczas V Sesji Rady Gminy Kamienna Góra druh prezes oddziały powiatowego ZOSP RP Piotr Respondek przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności gminnych jednostek OSP.

Na terenie gminy Kamienna Góra działa cały czas sześć jednostek OSP. Ogółem działa 195 druhów z czego setka ma możliwość brania udziału w akcjach (posiadają odpowiednie uprawnienia oraz badania).
Członkowie OSP na terenie gminy:
OSP Janiszów – 31 członków, 14 mogących brać udział w akcjach
OSP Krzeszów – 32 członków, 29 mogących brać udział w akcjach
OSP Leszczyniec – 25 członków, 11 mogących brać udział w akcjach
OSP Ogorzelec - 35 członków, 14 mogących brać udział w akcjach
OSP Ptaszków - 33 członków, 18 mogących brać udział w akcjach
OSP Pisarzowice - 39 członków, 14 mogących brać udział w akcjach.
Przy każdej jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W sumie 82 młodych adeptów pożarnictwa.
W 2018 roku jednostki wyjechały 186 razy do akcji ratoniczo-gaśniczych. Za godzinę udziału w działaniach druhowie otrzymują 12 złotych.
Wyjazdy w 2018 roku:

 

Ogółem

Pożary

Miejscowe

Zagrożenia

Alarmy Fałszywe

Janiszów

25

20

4

1

Ogorzelec

9

7

1

1

Leszczyniec

17

6

9

2

Ptaszków

43

39

4

 

Krzeszów

63

34

21

8

Pisarzowice

35

15

18

2

Informacja na portalu powiatowa.info - Gminni Ochotnicy

 

Kategoria: