Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

W dniu 19 lipca 2018 radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas XLIX Sesji przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

Sejmik w ramach konkursu miał do przekazania w formie celowych dotacji milion dwieście tysięcy złotych. Wśród 53 dofinansowanych zadań znalazł się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pisarzowice. Tym samym Sejmik przyznał naszej jednostce 30 000 złotych.

Kategoria: