Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

Przetarg na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pisarzowice.

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2018 roku do godziny 10:50.

Termin dostarczenia pojazdu do 15 listopada 2018.

Miejsce otwarcia ofert: sala posiedzeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra - sala nr 401 dnia 10.08.2018 r. o godz. 11:00.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium I - cena dostawy samochodu pożarniczego - znaczenie 60%,
Kryterium II - gwarancja na podwozie samochodu pożarniczego znaczenie 20%
Kryterium III - gwarancja na zabudowę pożarniczą – znaczenie 10%
Kryterium IV - całkowity jednostkowy koszt obowiązkowego rocznego przeglądu w okresie gwarancji i na koniec okresu gwarancyjnego znaczenie 10%.

Samochód ma być fabrycznie nowy, spełniający normy (m.in. PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 oraz Prawo o Ruchu Drogowym). Pełne oświetlenie LED na wyposażeniu. Pojazd powinien posiadać kamerę cofania z wyświetlaczem 7'. Silnik spełniający normę EURO6 o mocy minimum 290 KM, 210 KW.

Pojazd musi posiadać napęd 4x4. Aparaty oddechowe mieścić powinny się w oparciach foteli. Zbiornik wody minimum 3000 litrów

Ogłoszenie o przetargu:

Loading...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Loading...

Opis przedmiotu zamówienia:

Loading...

Cały przetarg na stronie BIP Gminy Kamienna Góra


Kategoria: