Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2017

12 grudnia 2017 roku na niezapowiedzianą kontrolę przybyli do naszej remizy członkowie komisji kontrolującej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Druhowie z naszej jednostki stawili się w pięcioosobowym składzie.

Niezapowiedziana kontrola gotowości bojowej i mobilności rozpoczęła się dla naszych druhów jak zwykły alarm od wycia syreny. Do remizy dotarło pięciu druhów w tym dwóch kierowców i dowódca. Co warte podkreślenia wszyscy posiadają przeszkolenie w ramach udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W ramach kontroli sprawdzono cały sprzęt znajdujący się na wozie. Jego sprawność, obsługę oraz dokumentację. W ramach ćwiczeń bojowych nasza jednostka przeprowadziła symulowane podanie prądu wodnego z drabiny na dach.
Na kontroli była komisja w składzie: asp. sztab. Piotr Krupa, mł. bryg. Agnieszka Mendelska, oraz mł. bryg. Karol Leszczyński.
Z naszej jednostki w kontroli brali udział: Stanisław Krok Paweł Krok, Mateusz Jaworski, Bartek Łukasik i Piotr Jaksoń.
W ramach podsumowania nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Kategoria: